Geosfera

Контактирајте нас:


Информације:

Привредно друштво за геолошка истраживања, пројектовање
и експлоатацију минералних сировина ''Геосфера'' д.о.о.


СКРАЋЕНИ НАЗИВ ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА: ''Геосфера'' д.о.о.
АДРЕСА: Јабланичка 3/и, 11 030 Београд
ГОДИНА ОСНИВАЊА: 2008. (07.03.2008.)
ОСНИВАЧИ: Зоран Павловић, дипл. инж. геол. и Радомир Милићевић,
дипл. инж. геол.
ДИРЕКТОР: Никола Радисављевић, дипл. инж. геол.
МАТИЧНИ БРОЈ: 20392401
ПИБ: 105536595
ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 7490
ТЕКУЋИ РАЧУНИ: 170-30010075000-64 UNICREDIT BANK SRBIJA A.D.
ТЕЛЕФОН/ФАКС: (011) 25-100-56
E-MAIL: geosfera.bg@gmail.com